Privacy – AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Deze verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Als ondernemer dient u diverse zaken op orde te hebben, zoals een gegevensbeschermingsbeleid, verwerkersovereenkomsten en privacystatement. Ook moeten passende technische en organisatorische maatregelen te worden getroffen om de privacy van uw klanten, relaties en werknemers te waarborgen.

Neem gerust contact op uw bedrijf of organisatie klaar te maken voor deze wetgeving.