Recht op opschorting

Geplaatst

Bewust en onbewust sluiten we dagelijks veel overeenkomsten. Van de koop van een brood bij de bakker tot de overname van een bedrijf. In de meeste overeenkomsten volgt een verplichting voor beide partijen. Bij de bakker bent u verplicht te betalen en is de bakker verplicht een brood te leveren. Maar wat als de wederpartij […]

De AVG geldt niet voor mij…! Toch?

Geplaatst

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Deze verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met […]

Algemene voorwaarden: 9 tips

Geplaatst

Regelmatig krijg ik vragen over algemene voorwaarden. De meeste ondernemers weten dat ze belangrijk zijn, maar vinden de waarde ervan moeilijk in te schatten. Toch kunnen goede algemene voorwaarden een onmisbare aanvulling zijn op de overeenkomsten die je sluit met jouw klanten. 1. Meer risico zonder algemene voorwaarden Iedere ondernemer weet dat ondernemen betekent dat […]

Faillissement of turbo liquidatie

Geplaatst

Een veel gestelde vraag door ondernemers ziet op de beëindiging van een B.V. in zwaar weer. Moet er faillissement worden aangevraagd of zijn er andere mogelijkheden? Nu is het niet mijn bedoeling om stil te staan bij bedrijfsfinancieringen en reddingsplannen, maar slechts de wijze van beëindiging van de B.V. Een B.V. (besloten vennootschap) is een […]

Drag along en tag along

Geplaatst

In de overeenkomst tussen aandeelhouders in een B.V. (maar ook N.V.) wordt regelmatig een zogenaamde drag along en tag along regeling opgenomen. De regeling(en) wordt te pas en te onpas gebruikt, reden om eens stil te staan bij de inhoud. Wat is een drag along Een drag along stelt een aandeelhouder of een groep aandeelhouders […]

De ondernemingsraad

Geplaatst

Bij groei van een onderneming komen er diverse nieuwe aandachtspunten en uitdagingen. Eén daarvan is de mogelijke verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad. De taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In deze bijdrage wil ik een korte uitleg geven over de ondernemingsraad, ook wel OR […]