MA - VR:

8:00 - 18.00

050 211 5193

Drag along en tag along

In de overeenkomst tussen aandeelhouders in een B.V. (maar ook N.V.) wordt regelmatig een zogenaamde drag along en tag along regeling opgenomen. De regeling(en) wordt te pas en te onpas gebruikt, reden om eens stil te staan bij de inhoud. Wat is een drag along Een...

De ondernemingsraad

Bij groei van een onderneming komen er diverse nieuwe aandachtspunten en uitdagingen. Eén daarvan is de mogelijke verplichting tot het instellen van een ondernemingsraad. De taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad zijn opgenomen in de Wet op de ondernemingsraden...

© 2020 JM Juristen & Adviseurs - Alle rechten voorbehouden.