MA - VR:

8:00 - 18.00

050 211 5193

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Deze verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Voor veel ondernemers is niet duidelijk of de AVG ook op hun onderneming van toepassing is. Daarom leg ik graag uit voor wie deze wetgeving geldt en waarom. De conclusie verklap ik alvast wel: de AVG geldt voor (bijna) iedere onderneming.

In grote lijnen is de hoofdvraag of binnen de onderneming persoonsgegevens worden verwerkt. Daardoor ontstaan twee nieuwe vragen:
– Wat zijn persoonsgegevens?
– Wat is verwerken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om personen te identificeren, ongeacht of u zelf in staat bent om een persoon te identificeren met die gegevens. Het is dus niet relevant of u in bepaalde registers kunt kijken om gegevens te kunnen koppelen aan een persoon.

Een aantal bekende voorbeelden:
– Namen;
– Geboortedatum;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Minder bekende voorbeelden zijn:
– Het kenteken van een voertuig;
– Een IP-adres;
– Het IMEI nummer van een telefoon.

We kunnen dus al gauw de conclusie trekken dat vrijwel iedere onderneming beschikt over persoonsgegevens.

Wat is verwerken?

Dan rest nog de vraag of u persoonsgegevens verwerkt. Het begrip verwerken is heel ruim. De AVG verstaat daaronder alle handelingen die u verricht met persoonsgegevens. U mag daarbij denken aan
– Opslaan;
– Verzamelen;
– Ordenen;
– Bijwerken;
– Vernietigen;
– Etc.

We kunnen daarmee ook de conclusie trekken dat als u over persoonsgegevens beschikt u deze gegevens ook verwerkt.

Conclusie

De meeste ondernemers zullen moeten voldoen aan de verplichtingen uit de AVG. U hebt nog tot 25 mei aanstaande.

Hebt u geen tijd of geen zin om u te verdiepen in de AVG? Neem gerust contact op, dan helpen wij u graag verder met ons AVG-pakket. Het AVG pakket is op maat gemaakt verkrijgbaar vanaf € 975,- (excl BTW).

© 2020 JM Juristen & Adviseurs - Alle rechten voorbehouden.