… een overeenkomst

Zowel zakelijk als privé sluit u vrijwel iedere dag, bewust en onbewust, overeenkomsten. Dat kan gaan om het tanken van uw auto, het kopen van een broodje, het bestellen van papier, het verkopen of kopen van uw producten, het huren van een bedrijfspand, etc.

De meeste overeenkomsten worden keurig nagekomen, zonder discussie. Soms zit het tegen en ontstaan problemen. Het is verstandig om zaken bespreekbaar te maken, zodat u hopelijk in goed overleg tot een oplossing komt voor het probleem. In deze fase kunt u beter onderhandelen als uw juridische positie duidelijk is. Hiervoor kunt u advies inwinnen bij JM Juristen & Adviseurs. Na advies ingewonnen te hebben, weet u hoe sterk u staat en of u er goed aan doet om akkoord te gaan met een schikkingsvoorstel.
Voor vrijwel alle stappen geldt dat JM Juristen & Adviseurs u kan begeleiden. De ervaring leert dat een tegenpartij sneller geneigd is een regeling te treffen bij ontvangst van een brief van JM Juristen & Adviseurs.

Wat kan ik doen als een overeenkomst niet wordt nagekomen?
Als een gesloten overeenkomst niet wordt nagekomen (geheel of gedeeltelijk), dan zijn er een aantal stappen die u moet nemen:

Ingebrekestelling
Dat begint met een zogenaamde ‘ingebrekestelling’. Dat is een e-mail of aangetekende brief waarin u uitgebreid aangeeft welke verplichting(en) uit de overeenkomst niet zijn nagekomen (en dat een zogenaamde wanprestatie wordt gepleegd). Vervolgens geeft u uw wederpartij een redelijke termijn, doorgaans 8 tot 14 dagen, om aan zijn verplichtingen te voldoen. Als u gebruik maakt van een e-mail wilt u kunnen bewijzen dat de e-mail is verzonden en ontvangen, daarom adviseren wij om bij het verzenden van een e-mail een verzend- en leesbevestiging te vragen.
Een dergelijke ingebrekestelling verzorgen wij uiteraard ook graag voor u.

Verzuim
Komt uw tegenpartij ook na deze ingebrekestelling zijn verplichtingen niet na, dan is hij in ‘verzuim’. Indien u nog niet wilt procederen zou u dan nog eenmaal de gelegenheid kunnen geven om het verzuim te zuiveren, maar dit is niet verplicht.

Opschorting
Om uw wederpartij te dwingen om te komen tot een oplossing kunt u gebruik maken van ‘opschorting’. Als uw wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt kunt u ook uw eigen verplichtingen opschorten. De opschorting moet in verhouding staan tot de tekortkoming. Indien u 50 printers besteld en er worden 49 geleverd, zult u doorgaans niet kunnen rechtvaardigen dat u alle 50 printers niet betaald totdat de laatste is bezorgd.

Ontbinding
Op het moment dat nakoming niet meer mogelijk is of dat u de nakoming niet meer wenst, dan kunt u de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden en vervangende schadevergoeding eisen. Ontbinding van de overeenkomst bij een verzuim van de tegenpartij is vrijwel altijd mogelijk. Net als bij ‘opschorting’ is het van belang dat sprake is van enige redelijkheid. De tekortkoming moet niet te gering zijn.
Ontbinding van de overeenkomst betekent dat alle verrichtte prestaties moeten worden teruggedraaid. Voor prestaties die niet teruggedraaid kunnen worden geldt vaak een redelijke vergoeding.

Gerechtelijke procedure
Mocht u ondanks alle formele stappen niet tot een oplossing komen, dan kan JM Juristen & Adviseurs namens u nog eens tot een oplossing proberen te komen. Komt ook JM Juristen & Adviseurs niet tot een regeling met uw tegenpartij, dan kan JM Juristen & Adviseurs voor u een gerechtelijke procedure starten. Afhankelijk van de overeenkomst, kunt u in een gerechtelijke procedure onder andere het volgende vorderen:

– nakoming van de overeenkomst;
– ontbinding van de overeenkomst;
– betaling van de factuurbedragen;
– betaling van schadevergoeding.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden als u een probleem hebt met een overeenkomst? Neem dan gerust contact op. We helpen u graag verder.