… mijn zakenpartner (vennoot/aandeelhouder)

Als zakenpartner in een onderneming gaat u een soort huwelijk aan. Hoe goed een samenwerking ook begint, alle samenwerkingen zijn eindig. De samenwerking kan eindigen in een (dreigende) ruzie met de zakenpartner. Op zo’n moment eindigt niet alleen de gezelligheid, maar ook vaak alle (vermeende) mondelinge afspraken over de samenwerking en de uitleg van schriftelijke afspraken.

Overeenkomsten
Het is daarom belangrijk om onderlinge afspraken duidelijk vast te leggen in bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst, vennootschapsovereenkomst of maatschapsovereenkomst. In zo’n overeenkomst maakt u ook afspraken over de beëindiging van de samenwerking.

Beeindiging
Hoe een samenwerking eindigt hangt mede af van uw wensen, de wensen van uw zakenpartner, de overeenkomst en de wet. Wellicht wilt u uitstappen, maar uw zakenpartner ook, of wilt u geen van beiden uitstappen. Dan zult u nog afspraken maken over de voorwaarden, de financiële compensatie en de betaling daarvan. U zult zich diverse vragen moeten stellen, zoals:
– Hebt u een concurrentie- en/of relatiebeding afgesproken óf juist niet?
– Hebt u afspraken gemaakt over de wijze van uittreding en betaling?
– Hoe wordt uw onderneming gewaardeerd?
– Hoe gaat u om met leningen die door u zijn verstrekt aan uw onderneming?
– Bent u aansprakelijk voor leningen die door derden zijn verstrekt aan de onderneming?

Advies
Bij beëindiging van een samenwerking komen veel onderwerpen aan bod en u dient zich goed bewust te zijn van uw rechten én plichten.
Hebt u een probleem met uw zakenpartner en hebt u hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met JM Juristen & Adviseurs.