Herstructurering

Kijkt u zo nu en dan naar de structuur van uw onderneming? Wordt het tijd om van rechtsvorm te veranderen, rechtspersonen te laten fuseren, splitsen of juist liquideren?

Er kunnen diverse redenen zijn om de structuur van uw onderneming eens kritisch te bekijken. Denkt u aan het kostenaspect, belastingtechnische redenen, risicospreiding en/of vereenvoudiging.