Mediation

Een zakelijk dispuut kunt u beslechten met een gang naar de Rechtbank: een kostbaar en langdurig traject dat de zakelijke relatie met uw partner geen goed zal doen. Als alternatief kunt u proberen in goed overleg tot een oplossing te komen met behulp van mijn onpartijdige inmenging, waarbij ik u kan helpen met het zoeken naar de oplossing en vastlegging van uw gemaakte afspraken.