…mijn klant

De klant is koning, maar soms komt het voor dat een door u geleverde zaak of dienst niet voldoet aan de verwachting van die klant. Uw klant weigert daardoor wellicht te betalen of vordert zelfs schadevergoeding. JM Juristen & Adviseurs adviseert graag over uw juridische positie als uw klant zich terecht of onterecht beklaagt.

Klachten
Natuurlijk neemt u in principe alle klachten serieus. U wilt immers een goede relatie behouden met uw klant. Dat houdt echter niet in dat u alles hoeft pikken.

Van belang is dat u in ieder geval snel en op de juiste manier reageert. Een klacht kan een probleem worden indien u niet, niet juist of laat reageert. Vaak kan JM Juristen & Adviseurs u al in één telefoongesprek adviseren hoe er wel of niet moet worden gereageerd op een klacht. Zoals vrijwel altijd kan goed advies u behoeden voor extra kosten en u veel tijd besparen.

Zelf als de klachten van uw klant (geheel of gedeeltelijk) terecht zijn, betekent dit nog niet dat hij de betaling van factuur mag opschorten of dat hij de volledige factuur niet hoeft te betalen.

Opschorting
Wat is opschorting?
Opschorting is het recht om niet aan je verplichtingen te voldoen, zonder dat dit tegen je kan worden gebruikt. Het is een manier om de ander te bewegen of te dwingen om aan zijn verplichting te voldoen.

Als voorbeeld: indien u afspreekt dat de klant betaalt vóórdat u goederen levert, maar doet hij dat niet, dan mag u de levering van de goederen opschorten. Op deze manier kunt u de klant dwingen om aan zijn verplichting te voldoen.

Opschorting mag niet altijd. De prestatie die wordt opgeschort moet in verhouding staan tot de ernst van de tekortkoming van de wederpartij. U mag niet de volledige levering van goederen opschorten als de wederpartij een zeer klein deel van de verplichte betaling niet heeft voldaan.

Schort uw klant een prestatie (vaak betaling) op en later blijkt dat dit niet terecht is, dan zal de rechter de vordering toch toewijzen en dan is de klant ook schadeplichtig.

Klachtplicht
Wil een klant zich verweren zal hij moeten hebben voldaan aan zijn klachtplicht. De gevolgen van een te late en/of gebrekkige klacht worden komen doorgaans voor rekening van de klant en kunnen in uiterste gevallen betekenen dat hij zijn rechten heeft verspeeld. In dat geval kan uw klant geen beroep meer mag doen op nakoming, opschorting, schadevergoeding, dwaling, bedrog, ontbinding, enzovoort.

Algemene voorwaarden
De meeste bedrijven hanteren algemene voorwaarden. Indien u beschikt over goede algemene voorwaarden wordt u deels beschermd tegen uw klant. Doorgaans wordt er in de algemene voorwaarden bijvoorbeeld opgenomen dat de wederpartij (onder bepaalde omstandigheden) geen beroep kan doen op opschorting, niet mag verrekenen en dat er binnen een bepaalde termijn geklaagd moet worden. JM Juristen & Adviseurs adviseert u graag over uw rechten.

Neem gerust contact op met ons kantoor indien u hulp nodig hebt.