Werkervaring

PROFIEL

Ervaren jurist en sparringspartner met brede interesses en ambities. Bijzonder geïnteresseerd in ondernemingsrecht, samenwerkingsverbanden, fusies en overnames en contractenrecht.

Vanaf 1 juni 2016 als zelfstandig ondernemer werkzaam als juridisch adviseur.

WERKERVARING

2014-2016: Secretaris Verantwoordingsorgaan | Stichting Notarieel Pensioenfonds, Den Haag

In het kader van goed pensioenfondsbestuur heeft SNPF een verantwoordingsorgaan ingesteld. Het verantwoordingsorgaan heeft twee belangrijke taken:

·      Het verantwoordingsorgaan geeft zijn oordeel over het gevoerde beleid van het bestuur.

·      Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan adviesrecht op een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld het communicatiebeleid en het beloningsbeleid.

 

2007-2016: Jurist / Kandidaat notaris | Holland & Van der Woude notarissen en adviseurs, Roden

Verantwoordelijk voor de ondernemerspraktijk, dat wil zeggen:

·      het oprichten, overdragen, herstructureren, fuseren en splitsen van ondernemingen, alsmede de advisering hieromtrent;

·      adviseren en begeleiden van bestuurders en toezichthouders;

·      corporate governance en compliance;

·      het opstellen en beoordelen van (Engelstalige) overeenkomsten;

·      het verzorgen van overdrachten, financieringen, zekerheidsstellingen en aanverwante werkzaamheden ten aanzien van zakelijke onroerende zaken;

·      leiding geven aan secretaresses en ondersteunend personeel;

·      acquisitie, innovatieve ideeën en klantenbinding.

 

2007-2012: Eigenaar / Oprichter | Bitaktus Power Parts, Groningen

Een onderneming op het gebied van motorfietsaccessoires en –onderdelen. Verantwoordelijk voor de gehele onderneming, waaronder:

·      inkoop en verkoop van producten;

·      het uitonderhandelen en aangaan van contracten met partijen;

·      acquisitie en klantenbinding;

·      administratie en aangiftes.

OPLEIDINGEN

2008-2016: Diverse professionele cursussen | 10-tallen professionele cursussen op het gebied van Ondernemingsrecht en aanverwante onderwerpen

2008-2011: Beroepsopleiding voor het notariaat | Stichting Beroepsopleiding Notariaat

2001-2007: Rechten, afstudeerrichting: notarieel recht | Rijksuniversiteit Groningen