MA - VR:

8:00 - 18.00

050 211 5193

Overnames

Home   »   Overnames

Overnames

Een bedrijf overnemen is voor de meeste mensen geen alledaagse zaak. Hetzelfde geldt voor de ondernemer die zijn bedrijf verkoopt. Een bedrijf overdragen is in veel gevallen geen eenvoudige zaak en vraagt aandacht voor- en kennis van veel rechtsgebieden.

Hoe gaat de overdracht plaatsvinden? Worden aandelen overgedragen in een B.V. of N.V., worden activa en passiva overgedragen of wellicht slechts enkele vermogensbestanddelen? Iedere keuze heeft voor- en nadelen, maar kent ook mogelijkheden en beperkingen.

Betaling is voor partijen ook een belangrijk onderwerp. Wordt er niet direct betaald, bijvoorbeeld omdat de voormalige eigenaar meefinanciert, dan moeten de leningsvoorwaarden en eventuele zekerheden goed worden geregeld.

In welke positie u ook verkeert, als overdragende ondernemer of als overnemende partij, graag help ik u daarmee verder. Ook kunt u samen een beroep op mij doen.

© 2020 JM Juristen & Adviseurs - Alle rechten voorbehouden.