Drag along en tag along

In de overeenkomst tussen aandeelhouders in een B.V. (maar ook N.V.) wordt regelmatig een zogenaamde drag along en tag along regeling opgenomen. De regeling(en) wordt te pas en te onpas gebruikt, reden om eens stil te staan bij de inhoud.

Wat is een drag along

Een drag along stelt een aandeelhouder of een groep aandeelhouders contractueel in staat om zonder toestemming van het bestuur en andere aandeelhouders alle aandelen in de B.V. te verkopen aan een derde. De andere aandeelhouders zijn vervolgens verplicht om mee te werken aan de eigendomsoverdracht van hun aandelen aan de koper.

Wanneer is een drag along interessant?

De drag along wordt veel gebruikt bij samenwerking waar sprake is van een meerderheidsaandeelhouder, zoals een samenwerking tussen een investeerder en een ondernemer.

Een ander voorbeeld is de startup met een grote verkooppotentie. De koper van een interessante onderneming wil zich niet altijd geconfronteerd zien met een (onwillige) minderheidsaandeelhouder, dus het is voor een dergelijke koper van belang dat hij alle aandelen kan kopen.

Aandachtspunten

Het opstellen van een drag along regeling vraagt de nodige aandacht en zorgvuldigheid. In veel situaties zal een drag along regeling recht doen aan de onderlinge ongelijkheid van partijen, maar dat wil niet zeggen dat de positie van de minderheidsaandeelhouder volledig mag worden genegeerd. Onderdeel van een goede drag along zal daarom ook een anti-misbruikbepaling zijn. Ook kan de drag along aan voorwaarden worden verbonden, zoals bijvoorbeeld een minimale prijs per aandeel of de goedkeuring van een ander orgaan van de B.V.

Wat is een tag along

Een tag along wordt opgenomen ter bescherming van de minderheidsaandeelhouder. De tag along houdt in dat de aandeelhouders verplicht worden om bij verkoop van hun aandelen te bedingen dat de koper ook de aandelen van de overige aandeelhouders moet kopen onder dezelfde voorwaarden. Dat houdt geen verplichting in voor de minderheidsaandeelhouder om de aandelen ook daadwerkelijk te verkopen aan die derde, maar hij kan wel meeliften op de verkoop als hij dat wil.

Wanneer is een tag along interessant?

Ook de tag along wordt veel gebruikt bij samenwerking waar sprake is van een meerderheidsaandeelhouder. De situaties komen vaak overeen met die bij een drag along, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs.

Aandachtspunten

Bij het opstellen van een tag along regeling is van belang dat duidelijk wordt omschreven dat de koper van aandelen de overige aandelen moet kopen onder dezelfde voorwaarden. Als de meerderheidsaandeelhouder verzuimt om een dergelijk recht ten behoeve van de minderheidsaandeelhouder te bedingen geeft dat de minderheidsaandeelhouder geen rechten tegenover de koper. De minderheidsaandeelhouder zal dan de meerderheidsaandeelhouder moeten aanspreken, omdat die zijn afspraken niet nakomt.

Tenslotte

De drag along en tag regeling is niet voor iedere onderneming de juiste keuze. Bij veel ondernemingen waar de aandeelhouders op gelijkwaardig niveau acteren is de regeling niet geschikt, omdat het geen recht doet aan de onderlinge verhoudingen. Natuurlijk zijn er uitzonderingen mogelijk en dit artikel is ook geenszins bedoeld als een allesomvattend handboek. Neem gerust contact op om uw situatie te bespreken.