MA - VR:

8:00 - 18.00

050 211 5193

In vele leveringsvoorwaarden wordt verwezen naar Incoterms. Wat betekent dat en wat staat daarin?

‘Incoterms’ is een korte aanduiding voor internationale commerciële voorwaarden die wereldwijd worden gebruikt en geaccepteerd. De Incoterms beschrijven alle taken, risico’s en kosten die horen bij de verkoop en levering van goederen van een verkoper naar een koper.

De drie meest gebruikte varianten zijn EXW – Ex-Works (Af fabriek), DAP – Delivered At Place (Franco ter plaatse) en DDP – Delivered Duty Paid (Franco inclusief rechten). Daarnaast bestaan ook nog CIP – Carriage And Insurance Paid To (Vrachtvrij inclusief verzekering tot), DAT – Delivered At Terminal (Franco terminal), FCA – Free Carrier (Vrachtvrij tot vervoerder), CPT – Carriage Paid To (Vrachtvrij tot), FAS – Free Alongside Ship (Vrij langszij schip), FOB – Free On Board (Vrij aan boord), CFR – Cost And Freight (Kosten en vracht) en CIF – Cost, Insurance And Freight (Kosten, verzekering en vracht).

Graag geef ik een korte uitleg per type:

EXW – Ex-Works (Af fabriek)

  • De koper draagt bijna alle kosten en risico’s van en tijdens het gehele verzendproces;
  • De verkoper heeft als enige taak ervoor te zorgen dat de koper toegang krijgt tot de goederen;
  • Op het moment dat de koper toegang heeft tot de goederen, wordt alles zijn verantwoordelijkheid (inclusief het laden)

Risico-overdracht van verkoper naar koper:

In het magazijn of kantoor van de verkoper of de locatie waar de goederen opgehaald worden.

DAP – Delivered At Place (Franco ter plaatse)

  • De verkoper draagt de kosten en risico’s van en tijdens het transport van de goederen naar een overeengekomen adres;
  • De goederen worden aangemerkt als ‘geleverd’ als ze op het overeengekomen adres zijn aangekomen en gereed zijn om te worden gelost;
  • De verkoper regelt de douaneafhandeling en lost de goederen bij de terminal
  • De koper regelt de inklaring en de eventueel hiermee verbonden rechten

Risico-overdracht van verkoper naar koper:

Als de goederen klaar zijn om te lossen op het overeengekomen adres

DDP – Delivered Duty Paid (Franco inclusief rechten)

  • De verkoper draagt bijna alle verantwoordelijkheid van en tijdens het gehele verzendproces en  draagt alle kosten en risico’s van het transport van de goederen naar het overeengekomen adres;
  • De verkoper zorgt er ook voor dat de goederen klaar zijn om te lossen, voert de export- en importverantwoordelijkheden uit en betaalt de eventuele rechten

Risico-overdracht van verkoper naar koper:

Als de goederen klaar zijn om te lossen op het overeengekomen adres.

© 2020 JM Juristen & Adviseurs - Alle rechten voorbehouden.